"Tấc đất tấc vàng", câu nói đang ngày càng đúng theo nghĩa đen của nó. Bài viết hôm nay xin được cập nhật cho bạn đọc những mức phạt mới tăng lên KỶ LỤC đối với những hành vi lấn, chiếm đất đai.

Theo đó, mức tăng kỷ lục này là gấp 50 lần khi so sánh giữa mức phạt tối đa theo mức cũ đối với cá nhân là 10 triệu và tổ chức là 20 triệu. Với mức phạt mới con số sẽ là 500 triệu cho cá nhân và 1 tỷ cho tổ chức.

Nội dung chi tiết:

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP có quy định để giải thích cụ thể về các hành vi lấn đất và chiếm đất ở nông thôn và đô thị cùng với các mức phạt tương ứng như sau:

- Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt sẽ dao động từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tương ứng với diện tích phần đất lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,05 ha

2-3 triệu đồng

0,05 ha - dưới 0,1 ha

3-5 triệu đồng

0,1 ha - dưới 0,5 ha

5-15 triệu đồng

0,5 ha - dưới 1 ha

15-30 triệu đồng

Trên 1 ha

30-70 triệu đồng

 - Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt từ 3 đến 120 triệu đồng, tương ứng diện tích phần lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,05 ha

3-5 triệu đồng

0,05 ha - dưới 0,1 ha

5-10 triệu đồng

0,1 ha - dưới 0,5 ha

10-30 triệu đồng

0,5 ha - dưới 1 ha

30-50 triệu đồng

Trên 1 ha

50-120 triệu đồng

- Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt tướng ứng từ 3 đến 150 triệu đồng, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,02 ha

3-5 triệu đồng

0,02 ha - dưới 0,05 ha

5-7 triệu đồng

0,05 ha - dưới 0,1 ha

7-15 triệu đồng

0,1 ha - dưới 0,5 ha

15-40 triệu đồng

0,5 ha - dưới 1 ha

40-60 triệu đồng

Trên 1 ha

60-150 triệu đồng

- Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Diện tích lấn, chiếm

Mức phạt tương ứng

Dưới 0,05 ha

10-20 triệu đồng

0,05 ha - dưới 0,1 ha

20-40 triệu đồng

0,1 ha - dưới 0,5 ha

40-100 triệu đồng

0,5 ha - dưới 1 ha

100-200 triệu đồng

Từ 1 ha trở lên

200-500 triệu đồng

- Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Nghị định này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2020.

Nguồn tham khảo: tapchitaichinh.vn

Chia sẻ: